Opdrachtgevers van Aware Consult geven navolgende recensies over de inzet van René Koster:

"In een periode waarin Thebe duidelijk behoefte had aan het herpositioneren van haar vastgoed, heeft René Koster daar een mooie bijdrage aan geleverd. Dit heeft hij gedaan met grote inzet waarbij hij, op de hem bekende resultaatgerichte wijze, in korte tijd goede resultaten behaald heeft. In onderhandelingen heeft hij zich een sterk onderhandelaar getoond. Al met al heeft hij, in de té korte tijd dat hij bij ons heeft gewerkt, naar volle tevredenheid van Thebe gefunctioneerd."

ir. Luc J.M. Kenter, voorzitter Raad van Bestuur Thebe

(Thebe: een half jaar interim projectmanager / coördinator Wonen & Zorg via Aware Consult)


“René Koster heeft gedurende ruim twee jaar op een professionele, betrokken en integere wijze onze woningcorporatie en vastgoedorganisatie Laurens Wonen aangestuurd. In zijn rol als interim directeur heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de projectontwikkelingsorganisatie, heeft een goede bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het strategisch vastgoedbeleid en heeft Laurens Wonen begeleid in de integratie van de vastgoedorganisatie binnen het Laurens Concern.”

Ids Thepass, voorzitter Raad van Bestuur Laurens Wonen en (zorgorganisatie) Laurens

(Laurens Wonen: ruim twee jaar interim-directeur Laurens Wonen via Aware Consult)


“De heer Koster heeft intern en extern een duidelijke inbreng op strategisch en tactisch niveau en weet dit te vertalen in heldere notities en concrete resultaten.”

ir. Luc J.M. Kenter, voorzitter Raad van Bestuur stichting Zuidwester

(Zuidwester: driekwart jaar interim-directeur Vastgoedontwikkeling via Aware Consult)


“René Koster heeft het bestuur van woningcorporatie Stichting Zuidrandflat begeleid bij haar eerste stappen op de weg naar een fusie met een collega corporatie. Hij heeft er daarbij blijk van gegeven zich snel en grondig te kunnen oriënteren en daarbij duidelijk te kunnen communiceren. Hij kroop zonder moeite in de huid van zijn opdrachtgever en gaf goede adviezen over de inrichting van het onderhandelingsproces.”

Drs. Annemiek Zoontjens, bestuurslid Stichting Zuidrandflat Gouda

(woningcorporatie Stichting Zuidrandflat: vier maanden interim-beleidsadviseur via Aware Consult)


“Wij hebben de heer Koster leren kennen als een vertrouwenwekkende, integere en deskundige persoon, die de overeengekomen werkzaamheden zeer tot onze tevredenheid heeft verricht. Kenmerkend voor hem is: zijn evenwichtigheid, stressbestendigheid, relativeringsvermogen, collegialiteit en bovenal zijn gevoel voor humor.”

Harry Rietveld MBA, directeur-bestuurder SOR

(SOR: 23 projecten via Aware Consult en negen jaar in loondienst als ‘manager Vastgoed / plaatsvervangend directeur-bestuurder’)


“Wij hebben de heer Koster leren kennen als een zeer goede medewerker, die zijn werkzaamheden met grote inzet en enthousiasme heeft verricht. Hij heeft tot volle tevredenheid gefunctioneerd. De heer Koster beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en het vermogen tot samenwerking in teamverband.”

ir. Adri (L.) van Grinsven, directeur PWS Woningstichting

(PWS Woningstichting -nu: Havensteder-: 31 projecten via Aware Consult en dertien jaar -parttime- in loondienst als ‘bouwcoördinator’)