Aware Consult is op 1 januari 1984 door Renť Koster opgericht.
Naast interim-functies op directieniveau zijn voor diverse opdrachtgevers 65 bouwprojecten met succes afgerond.


'Aware'    staat voor bewustzijn, het bewust bezig zijn met wat je doet.
'Consult' staat voor het geven van advies.

Aware Consult: wakker advies!

Inzet Aware Consult
Aware Consult is beschikbaar voor:
     -   het gedreven op interim basis aansturen van (veranderingen bij) uw woningcorporatie, zorginstelling of gemeente
     -   de ontwikkeling en realisatie van uw bouwprojecten
     -   existentiŽle coaching van u en uw medewerkers op management en bestuurlijk niveau

Visie
De visie van Aware Consult is: 'Lťťf je talenten en wees bewust in wat je doet en laat.'
Het (uit)leven van je talenten geeft enorm veel levenslust, plezier en voldoening. Het creŽert, in relatie tot werk, enthousiasme en vakmanschap. En dat wordt veelal herkend en erkend door de mensen en bedrijven om je heen. Bewust aanwezig zijn geeft intensiteit, integriteit en aandacht.
Deze kerngegevens uiten zich in alle activiteiten van Aware Consult.

Missie
Onze missie is: 'Aware Consult draagt op een bewuste, enthousiaste en concrete wijze bij aan de realisatie van een diversiteit aan huisvesting voor mensen'.
Goede en veilige huisvesting is een basisbehoefte van bijna alle mensen. De gewenste wijze van wonen is vaak gedifferentieerd door cultuur, eigen ideeŽn en de levensfase waarin mensen verkeren.

Interviews
Lees hier de interviews met Renť Koster