Aware Consult staat ook voor ‘existentiële coaching’
Ik richt me vooral op mensen van 30 tot 50 jaar met management- en bestuursfuncties die prima weten wat hun functie inhoudt. Toch ervaren ze stress! Hun vragen gaan vooral over hoe zij hun werk uitvoeren, over zingeving en omgaan met de constante veranderingen in de organisatie en de samenleving.
Het is belangrijk dat die leiders een stevige en vertrouwelijke gesprekspartner en coach hebben. Ik snap hun werkveld (verkeer er ruim 30 jaar in) en durf, op soms onorthodoxe wijze, met hen de vraag achter de vraag te vinden.


Ik onderken vier soorten coaching:
- functiegericht: aandacht op verbeteren (wat)
- procesgericht: aandacht op ontwikkelen (hoe)
- contextgericht: aandacht op veranderen van persoon of context (verandering / transitie)
- essentiegericht: aandacht op vrijheid, natuurlijkheid, ruimte en moeiteloosheid (zijn)

Ik richt me op de context- en essentiegerichte coaching. De vraagstelling èn de bereidheid van de coachee om ‘naar binnen te kijken’ bepaalt tot welk niveau de coaching zich afspeelt.


Interview met René Koster op 26 oktober 2015 over existentiële coaching