Aware Consult staat ook voor ĎexistentiŽle coachingí
Ik richt me vooral op mensen van 30 tot 50 jaar met management- en bestuursfuncties die prima weten wat hun functie inhoudt. Toch ervaren ze stress! Hun vragen gaan vooral over hoe zij hun werk uitvoeren, over zingeving en omgaan met de constante veranderingen in de organisatie en de samenleving.
Het is belangrijk dat die leiders een stevige en vertrouwelijke gesprekspartner en coach hebben. Ik snap hun werkveld (verkeer er ruim 30 jaar in) en durf, op soms onorthodoxe wijze, met hen de vraag achter de vraag te vinden.

Korte beschrijving van het coachtraject (veelal) in relatie met werk.
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van uw organisatie. Als u en uw medewerkers hun werk goed en enthousiast doen, presteert uw organisatie goed en maakt zij haar bestaansrecht waar. De persoon van medewerker en zijn of haar potentiŽle kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Het is dus zaak goed te zorgen voor de ontwikkeling van kwaliteiten van uw mensen. Coaching kan hierbij een wezenlijke bijdrage leveren.
Bij coaching staan in de doelen en werkwijzen het volgende centraal:
- methodisch ontwikkelen van iemands potentiŽle kwaliteiten
- focus is gericht op de persoon en het realiseren van (organisatie)doeleinden
- leren en handelen worden bevorderd
- het gaat om concrete resultaten in houding, kennis en vaardigheden (competenties)
- dialoog over plezier en problemen binnen het beroep
- werken aan en vanuit bewustzijn en verantwoordelijkheid van de coachee voor de eigen (werk)situatie
- de methode wordt bewust en gedurende een bepaalde tijd doelgericht toegepast.

Ik onderken vier soorten coaching:
- functiegericht: aandacht op verbeteren (wat)
- procesgericht: aandacht op ontwikkelen (hoe)
- contextgericht: aandacht op veranderen van persoon of context (verandering / transitie)
- essentiegericht: aandacht op vrijheid, natuurlijkheid, ruimte en moeiteloosheid (zijn)
Ik richt me op de proces- , context- en essentiegerichte coaching. De vraagstelling Ťn de bereidheid van de coachee om Ďnaar binnen te kijkení bepaalt tot welk niveau de coaching zich afspeelt.

Stappen:
- Contracteren / intakegesprek: de coach en coachee oriŽnteren zich op de vraag en bezien of zij tot contracteren kunnen komen
- Onderzoeksfase: het gaat erom dat de coachee met hulp van de coach zich ervan bewust wordt van zijn of haar eigenlijke vraag
- Doelen formuleren: met de vraag kan het probleem geformuleerd worden waaraan de coachee wil werken
- Acties formuleren: als de doelen helder zijn, kunnen de acties geformuleerd worden (rekening houdend met de leerstijl en de leermogelijkheden van de coachee)
- Uitvoeren: de coachee gaat nu uitvoeren / handelen wat gepland is, inclusief reflecteren op het handelen, nieuwe concepten formuleren en experimenteren om te leren leren. Dit leren leren betekent hier dat de coachee in gelijksoortige situaties gemakkelijker kan reageren en oplossingen kan bedenken voor bepaalde problemen
- Evalueren en afsluiten: aan het eind van het coachtraject vindt een evaluatie plaats

Interview met Renť Koster op 26 oktober 2015 over existentiŽle coaching