Interim-directeur woningcorporatie Laurens Wonen
Op 31 maart 2010 is René Koster benoemd tot interim-directeur van Laurens Wonen. De opdracht is de periode tussen het vertrek van de vorige directeur en de aanstelling van een nieuwe directeur de directietaken voor Laurens Wonen waarnemen. Naast de dagelijkse leiding van de corporatie, geeft hij tevens leiding aan de afdeling Projecten, heeft hij inbreng in de strategische keuzen betreffende de toekomstige positionering van het vastgoed in het Laurens concern en geeft hij leiding aan de vastgoedanalyse. Daartoe wordt samengewerkt met adviesbureau Twynstra Gudde.
Op basis van de te maken keuzen zal het profiel van de nieuw aan te trekken directeur worden bepaald.

Laurens
Laurens Wonen is onderdeel van het Laurens concern. De zorginstelling Laurens is de grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. De ruim 5.000 medewerkers staan dag in, dag uit, klaar voor de klant. Ze werken bij Laurens in de zorg- of dienstverlening of bij de woningcorporatie Laurens Wonen.
Beide organisatieonderdelen werken nauw samen, onder één bestuur en Raad van Toezicht. Daardoor zijn zij in staat om maatwerk te leveren, op het gebied van wonen èn leven. Laurens zorgt ervoor dat mensen prettig en comfortabel kunnen wonen en leven of herstellen. Zij leveren de hulp en zorg die nodig is, aan huis, in eigen wooncentra en in gespecialiseerde instellingen. Het werkgebied is ingedeeld in zes regio’s, met in totaal 33 zorglocaties en een grote zorg aan huis (thuiszorg) organisatie. De concernorganisatie ondersteunt de locaties en de zorg aan huis.

Laurens Wonen
Laurens Wonen verzorgt, naast haar eigen bezit, ook het strategisch voorraadbeleid, onderhoud en de projectontwikkeling van de vastgoedportefeuille van het gehele Laurens concern.
Als woningcorporatie is Laurens Wonen specialist in het verhuren en beheren van goede, betaalbare woningen voor ouderen. Laurens Wonen heeft 18 woongebouwen met ruim 2.500 woningen en zorgeenheden voor zelfstandig wonen (eventueel met zorg van Laurens) en zorgverlening. Deze complexen zijn heel verschillend van karakter en uitstraling.

Nieuwe organisatie en nieuw strategisch vastgoedplan
In 2011 is per vastgoedlocatie bepaald welke acties noodzakelijk zijn om het vastgoed zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de core business van het Laurens concern. Deze acties zijn opgenomen in een strategisch vastgoedplan.
Het Managementteam van Laurens Wonen heeft actief meegedacht in de nieuwe organisatie-inrichting conform het IPD model ‘Bedrijfseconomisch Sturingsconcept’. De Raad van Bestuur heeft in 2012 besloten dat Laurens Wonen als ‘concerndienst Vastgoed’ verder in het Laurens concern wordt geïntegreerd.

Afronding opdracht
René Koster heeft tot aan de komst van de nieuwe directeur zijn rol vervuld als interim-directeur en de medewerkers van de werkorganisatie Laurens Wonen begeleid in de opgaven die voortvloeien uit de vastgoedstrategie, de vastgoedanalyse en bijbehorende organisatiekeuzes. De nieuwe directeur is per 1 juli 2012 aangesteld. Na een overdrachtsperiode heeft de nieuwe directeur ‘het stuur overgenomen’, waarmee op 23 augustus de interim-periode van bijna tweeënhalf jaar werd afgerond.