Interim-directeur Vastgoedontwikkeling Zuidwester
Van juni 2011 tot april 2012 was Renť Koster van Aware Consult actief als interim-directeur Vastgoedontwikkeling van Stichting Zuidwester. De werkzaamheden betroffen het leidinggeven aan de onderhoud- en projectontwikkelingsorganisatie; het inrichten van een nieuwe structuur van de afdeling Vastgoed; de doorontwikkeling van het strategisch vastgoedbeleid en het aansturen van diverse projecten.
In deze periode is een nieuwe, heldere organisatie van de afdeling Vastgoed opgezet en (door het aannemen van vier medewerkers) is de afdeling ook daadwerkelijk ingericht op de taken; is de overdacht van een forse vastgoedportefeuille (ad 74 miljoen euro) van de Stichting Beheer Zorginstellingen naar Zuidwester afgerond; is het bestemmingsplan van Hernesseroord vastgesteld door de gemeente Middelharnis; is een reŽle en voor de banken aanvaardbare planning voor het Strategisch Vastgoed Plan uitgewerkt; is in het kader van een rijksovergangsregeling versnelde ontruiming en sloop van meerdere complexen gerealiseerd, zijn projecten opgeleverd en de planontwikkeling van nieuwe projecten gestart en is ten leste een nieuwe directeur aangetrokken.
Met de aanstelling en inwerken van de nieuwe Ďdirecteur Vastgoed Zuidwesterí zijn de interim werkzaamheden naar genoegen van de opdrachtgever afgerond.

Zuidwester
In een werkgebied omgeven door water, biedt Zuidwester zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en aan jongeren met een sociale en gedragsproblematiek. Zelfbeschikking, kwaliteit van bestaan en respect staan hierbij centraal. De medewerkers van Zuidwester werken vanuit deze thema's actief in het aanbieden van ondersteuning aan ruim 1.000 cliŽnten. Zuidwester is te vinden op allerlei locaties in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant.